គ្មានទីឋានណាលើចក្រវាឡនេះ អាចចងរឹតបេះដូងរបស់ខ្ញុំឲ្យលង់លក់ដិតដាមអារម្មណ៍ជាងទឹកដីសុវណ្ណភូមិរបស់ខ្ញុំឡើយ

ស្រ្តីគឺជាកម្លាំងចលករប្រកបដោយសក្កានុពលរបស់សង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ច។ 
ដូច្នេះ សេរីភាព សមភាព ភាតរភាព ស្មើនឹងបុរស.!!ចុចលើពាក្យ*ស្រ្តីខ្មែរ*

សួស្តីជនរួមជាតិ

ប្រទេសមានការរីកចម្រើនទៅបាន លុះត្រាប្រទេសមានប្រភពធនធាន
មនុស្សនិង គុណធម៌របស់មនុស្ស ក្នុងសង្គមដែលជាកត្តាចម្បងក្នុងការ

អភិវឌ្ឍន៍ប្រទេសជាតិ។យើងជាពលរដ្ឋត្រូវបំពេញកាតព្វកិច្ចជាពលរដ្ឋ
ល្អ.គោរពច្បាប់.ចេះចែករំលែកនឹងផ្តល់ចំណេះដឹងចំពោះគ្នានិងគ្នាដូច
ជាការសិក្សាអប់រំ
សីលធម៌សង្គម ព័ត៌មាន និងកត្តាផេ្សងៗទៀត។
ដូចេ្នះយើង ជាកុលបុត្រកុលធីតាខ្មែរ គួរធើ្វយ៉ាងណាឲ្យមនុស្សខ្មែរ
មានការរីកចម្រើនផែ្នកគំនិតបា្រជ្ញាដែលជាសំណុំធើ្វឲ្យសង្គមខ្មែររស់
ពោរពេញទៅដោយលោកសម្ភារៈ។

ម្យ៉ាងទៀតយើងជាខ្មែរដូចគ្នាគួរមើលមុខគ្នាដោយសេចក្តីមេត្តាមាន
ជិវិតរស់ក្នុងព្រហ្មចរិយាធម៌ប្រកបដោយលំអ"
កាយ វាចា ចិត្ត"ដើម្បី
រួមចំណែកលើកស្ទួយសីលធម៌ខ្មែរ ដែលកំពុងមានការធ្លាក់ចុះឲ្យ
មានជីវិតស្រស់បំព្រងឡើងវិញ។

ខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់ជនរួមជាតិដែលចំណាយ
ពេល
វេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការចូលទស្សនាគេហទំព័ររបស់ខ្ញុំ។​ហើយរង់
ចាំទទួលការរិះគន់ពីជនរួមជាតិគ្រប់ពេលវេលាតាមអាសយដ្ឋានខាង
ក្រោម។

 អវតារមេត្តា

Contact Us

 

 

គេហទំព័រនេះចាប់ផ្តើមដំណើរការថ្ងៃទី 27-7-2014

free counters
free templates
Make a Free Website with Yola.